Algemeen Inleiding
Missie
VisieOmgevingsfactoren Algemeen
1. Maatschappelijke ontwikkelingen
2. Overheid & regelgeving
3. Regionale ontwikkelingen
4. Marktwerking
5. Doelgroepen
Beleidsterreinen Algemeen
1. Opvang&Onderwijs & identiteit
2. Personeel & organisatie
3. Financien & beheer
4. Gebouw & materieel
5. Communicatie & kwaliteit
Bestuurlijk akkoord schooljaar: 22-23 : Het bestuur heeft goedkeuring verleend aan het beleid.
Beleidsplan Meerjarenplanning Informatiegids Jaarverslag
ContactgegevensKC Het Akkoord
Hoendersekade 2
3332 KW Zwijndrecht
Telefoon: 078-8200011
Website: http://www.accoord-zwijndrecht.nl
Missie en visie
Onze kindcentra verzorgen de leukste kinderopvang en inspirerend christelijk onderwijs. Dit wordt in de missie en visie van PIT nader uitgewerkt. De kindcentra vullen dit graag aan vanuit hun eigen samenwerking met ouders en de omgeving.

Omgevingsfactoren
De kindcentra van PIT staan vanuit onze christelijke opdracht met de “beide benen” in de maatschappij en nemen hun plaats en verantwoordelijkheid in de omgeving, de wijk, het dorp, de stad. Zij doen dit in samenwerking met partners die hen en dus de opvang en het onderwijs verder kunnen versterken. Voor goed beleid is kennis van de omgevingsfactoren van groot belang.

Beleidsterreinen
Als de omgevingsfactoren bekend zijn, kan het kindcentrum het beleid beter vorm en inhoud geven. Dat beleid is onderverdeeld in een vijftal hoofdrichtingen om beter overzicht te houden op de geplande ontwikkelingen.

Meerjarenplanning
Vanuit een algemene beleidsbeschrijving van de vijf hoofdterreinen worden beleidprojecten opgezet, gepland en uitgevoerd. Een afgerond project betekent nieuw beleid voor het kindcentrum en/of voor PIT. Achter de meerjarenplanning schuilt dus nog een wereld van activiteiten, onderzoek en overleg om te bereiken wat bij de mogelijkheden van uw kind past.

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: Volgens planning zullen onderstaande projecten worden uitgewerkt.

Projecten:

 • Lezen
 • Afstemming didactisch handelen
 • [borging] Rekenen
 • Sociale Veiligheid/ Vreedzame School
 • Kindcentrumontwikkeling
 • Culturele educatie
 • Engels - vakgebied
 • ICT
 • Methodiek PSG en groep 1/2
 • Borging: Vreedzame School 20-21
 • [Borging] Engels binnen het kindcentrum
 • Toekomstgerichtontwikkelen
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving:

Projecten:

 • Jaarlijks Christelijke identiteit 18-19
 • Jaarlijks Christelijke identiteit 20-21
 • Toekomstgerichtontwikkelen
 • Fusie> Rakker- Impuls- Het Akkoord
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P]

Omschrijving:

Projecten:

 • Kindcentrumontwikkeling
 • Afstemming didactisch handelen
 • Jaarlijks Partnerschap 1819
 • Jaarlijks Professionele cultuur 1819
 • Jaarlijks Professionele cultuur 20-21
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

Omschrijving:

Projecten:

 • Kindcentrumontwikkeling
 • Methodiek PSG en groep 1/2
 • Jaarlijks Christelijke identiteit 20-21
 • Schrijf- en typevaardigheid
 • Toekomstgerichtontwikkelen
 • Fusie> Rakker- Impuls- Het Akkoord
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

Omschrijving:

Projecten:

 • Kindcentrumontwikkeling
 • Sociale Veiligheid/ Vreedzame School
 • Jaarlijks Professionele cultuur 20-21
 • Betrokkenheid
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022