Inleiding

Missie

Visie

Omgevingsfactoren Algemeen

Omgevingsfactor 1. Maatschappelijke ontwikkelingen

Omgevingsfactor 2. Overheid & regelgeving

Omgevingsfactor 3. Regionale ontwikkelingen

Omgevingsfactor 4. Marktwerking

Omgevingsfactor 5. Doelgroepen

Beleidsterrein Algemeen

Beleidsterrein 1. Opvang&Onderwijs & identiteit

Beleidsterrein 2. Personeel & organisatie

Beleidsterrein 3. Financien & beheer

Beleidsterrein 4. Gebouw & materieel

Beleidsterrein 5. Communicatie & kwaliteit

Doelen

Geen doelen gevonden voor KC Doerak/KC Rakkers.

Meerjarenplan