Pagina Omslag

Welkom in ons BOS

"Door de bomen het bos zien getuigt van overzicht.

In één boom een bos zien getuigt van visie."

Het digitale BeleidsOntwikkelSysteem van PIT kinderopvang & onderwijs.

In deze (door PIT in 2006 zelf ontwikkelde) omgeving treft u de uitgangspunten en de planning aan van de inhoudelijke beleidsontwikkeling van PIT en onze kindcentra. Hiermee geven wij het ontwikkelrecht dat kinderen hebben op een planmatige wijze vorm. Het is een richtinggever en geeft ons houvast aan beleid om onze organisatie op koers te zetten en - minstens zo belangrijk - te houden.

Op inzichtelijke wijze krijgt u een beeld van wat ons beweegt, waar we rekening mee houden en hoe wij daar vorm en inhoud aan geven. Ook verantwoorden wij ons via de jaarverslagen. Wilt u weten wat onze kindcentra inmiddels bereikt hebben en hoe zij functioneren, dan bevelen wij van harte ook de ‘informatiegidsen’ aan die u kunt vinden op onze websites.

Voor vragen en opmerkingen of suggesties, kunt u altijd terecht bij de directeur of de teamleider van uw kindcentrum of bij één van de leden van het bestuurlijk managementteam van PIT kinderopvang & onderwijs.

[N.B.] Sinds 2006 is er veel aan techniek gewijzigd, daarom zijn we op dit moment druk met het aanpassen van ons BOS. Om die reden is nu nog niet alles te zien, maar dat gaat de komende maanden veranderen.

Kinderen aan het leren

Doelen die PIT heeft gesteld voor 2029

Deze doelen gelden voor al onze kindcentra. Daarnaast kunnen de kindcentra specifieke doelen hebben geformuleerd die aanvullend zijn op de PIT-doelen.

Elk kindcentrum geeft ieder kind herkenbare aandacht voor zijn welbevinden

Elk kindcentrum leert kinderen onderzoekende sociale burgers te zijn

Ieder kind beheerst digitale basisvaardigheden en ons aanbod hiervoor is altijd up-to-date

Ieder kind heeft een stem in zijn eigen ontwikkelproces

De integratie van opvang en onderwijs bij PIT is voltooid

Voldoende bekwame professionals kiezen ervoor bij PIT te komen en te blijven

Elk kindcentrum is een ‘voorbeeld’ van duurzaamheid in zijn omgevingscontext

Elk kindcentrum is binnen het voedingsgebied voor ouders en kinderen een ankerpunt in de ontwikkeling van het kind

Elk kindcentrum biedt een passend ontwikkelconcept dat inspeelt op ontwikkelingen als ‘gratis’ kinderopvang en de ‘rijke ontwikkeldag’