Algemeen Inleiding
Missie
VisieOmgevingsfactoren Algemeen
1. Maatschappelijke ontwikkelingen
2. Overheid & regelgeving
3. Regionale ontwikkelingen
4. Marktwerking
5. Doelgroepen
Beleidsterreinen Algemeen
1. Opvang&Onderwijs & identiteit
2. Personeel & organisatie
3. Financien & beheer
4. Gebouw & materieel
5. Communicatie & kwaliteit
Bestuurlijk akkoord schooljaar: 22-23 : Goedkeuring nog doorlopend van vorig schooljaar
Beleidsplan Meerjarenplanning Informatiegids Jaarverslag
ContactgegevensKC De Twijn
Parallelweg 2
2951 BS Alblasserdam
Telefoon: 078-8200031
Website: http://www.twijn-alblasserdam.nl
Missie en visie
Onze kindcentra verzorgen de leukste kinderopvang en inspirerend christelijk onderwijs. Dit wordt in de missie en visie van PIT nader uitgewerkt. De kindcentra vullen dit graag aan vanuit hun eigen samenwerking met ouders en de omgeving.

Omgevingsfactoren
De kindcentra van PIT staan vanuit onze christelijke opdracht met de “beide benen” in de maatschappij en nemen hun plaats en verantwoordelijkheid in de omgeving, de wijk, het dorp, de stad. Zij doen dit in samenwerking met partners die hen en dus de opvang en het onderwijs verder kunnen versterken. Voor goed beleid is kennis van de omgevingsfactoren van groot belang.

Beleidsterreinen
Als de omgevingsfactoren bekend zijn, kan het kindcentrum het beleid beter vorm en inhoud geven. Dat beleid is onderverdeeld in een vijftal hoofdrichtingen om beter overzicht te houden op de geplande ontwikkelingen.

Meerjarenplanning
Vanuit een algemene beleidsbeschrijving van de vijf hoofdterreinen worden beleidprojecten opgezet, gepland en uitgevoerd. Een afgerond project betekent nieuw beleid voor het kindcentrum en/of voor PIT. Achter de meerjarenplanning schuilt dus nog een wereld van activiteiten, onderzoek en overleg om te bereiken wat bij de mogelijkheden van uw kind past.

Doelen

Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen. [O]

Omschrijving: PIT heeft integrale kindcentra voor opvang en onderwijs van 0- 13 jaar, waarin kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken die ondersteund en gestimuleerd wordt door hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers en optimale faciliteiten. De kindcentra voldoen minimaal aan de door de overheid en door PIT gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast werken de kindcentra aan hun eigen ambities.

Projecten:

 • Schrijfaanbod IKC De Twijn
 • vakgebied bewegingsonderwijs.
 • Technisch lezen
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2023

Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader. [I]

Omschrijving: PIT en de christelijke kindcentra werken vanuit de christelijke identiteit waar ruimte is voor alle kinderen ongeacht hun levensbeschouwing. Onze identiteit is in het gedrag van de medewerkers herkenbaar.

Projecten:

 • aanbod godsdienstige vorming
Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
Termijn: 2017 - 2022

Medewerkers handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid in samenspraak/samenwerking met collega's [P

Omschrijving: Onze medewerkers handelen professioneel en integer, zowel individueel als in het team, passend bij de PIT- cultuur. Zij geven invulling aan hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid en leggen daarover als vanzelfsprekend verantwoording af. Zij doen dit in samenwerking met hun collega\'s en in partnerschap met de ouders.

Projecten:

  Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
  Termijn: 2017 - 2024

  Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader. [O]

  Omschrijving: PIT is een integrale organisatie, wat betekent dat er sprake is van één visie, één team en één integrale leiding. Voor de integrale kindcentra van 0- 13 jaar of van 2- 13 jaar geldt een gefaseerde termijn m.b.t. de vorming van één leiding, één visie en één pedagogische en educatieve aanpak in een adequaat en passend gebouw.

  Projecten:

   Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
   Termijn: 2017 - 2018

   Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader. [C]

   Omschrijving: Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in opvoeding, opvang en onderwijs. De kindcentra zijn gericht op samenwerking.. Er is sprake van organisatiebrede interne interactie en een open communicatie met de omgeving.

   Projecten:

    Beleidsterrein: Communicatie & kwaliteit
    Termijn: 2017 - 2022

    Er is een groepsdoorbrekend opvang en onderwijs aanbod (vanuit de talenten van kinderen) [O]

    Omschrijving: De ontwikkeling van kinderen gaat niet altijd lineair. Dat heeft tot gevolg dat er op verschillende ontwikkelingsterreinen bij kinderen ook een verschil in ontwikkeling is te zien. Vanuit de onderwijsvisie willen we aansluiten bij de behoefte van kinderen, rekening houdende met de talenten van kinderen. Een kind in de OB leert vanuit het uitgangspunt spel en in de BB is een stimulerende factor de talenten van kinderen

    Projecten:

    • (4 jaarlijks)Verkeer ( tussenevaluatie)
    Beleidsterrein: Opvang&Onderwijs & identiteit
    Termijn: 2017 - 2022

    Ontwikkeling nieuwbouw n.a.v. de visie van De Twijn

    Omschrijving: Afgelopen 3 jaar is er gewerkt vanuit de visie van De Twijn. Dat maakt dat er een aanbod is vanuit het spel in de onderbouw en in de bovenbouw is er een aanbod vanuit talenten van kinderen. Een gevolg daarvan is, dat er steeds vaker groepsdoorbrekend gewerkt wordt binnen de opvang en het onderwijs, maar ook tussen de opvang en het onderwijs. Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er een ander gebouw komt te staan

    Projecten:

     Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bobsphere/domains/transparantbeleid.nl/public_html/sitescripts/beleid_algemeen.php on line 434
    Beleidsterrein: Gebouw & materieel
    Termijn: 2018 - 2023